Нова производствена база
Gama
M&G

От началото на март месец вече сме в нова производствена база с адрес гр. София, бул. Рожен № 78 /сградата на СБХ/

Нова производсвена база

Гама Миг с нова производствена база